Vergoedingen

Worden mijn vaccinaties en het advies vergoed?

Een belangrijke vraag die leeft bij veel vakantiegangers: worden mijn reisadvies en vaccinaties vergoed?
De vergoedingen van een reisadvies en vaccinaties zijn afhankelijk van jouw zorgverzekering en om je op weg te helpen heeft Gezondopreis.nl een overzicht van deze vergoedingen gemaakt.
Dit overzicht is gebaseerd op de teksten van de individuele polissen van de aanvullende verzekeringen.

Download hier een exemplaar van het vergoedingenoverzicht van 2020.

 

Prod datum 20-12-2019

* Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (LCR)

Disclaimer: Mogelijk verbindt de verzekeraar aanvullende voorwaarden aan vergoeding. Hiervoor verwijzen wij naar de website van uw zorgverzekeraar. Het overzicht is gebaseerd op de informatie van de individuele polissen van de aanvullende verzekeringen, zoals deze op of voor 20 november 2019 bekend waren. Met afwijkende voorwaarden in collectieve contracten is geen rekening gehouden. Bij de opstelling ervan is zoveel mogelijk aangesloten bij de letterlijke tekst van de polissen. Deze kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van de desbetreffende verzekeraar. Daarnaast is het aan te bevelen aanvullend de polis te raadplegen voor meer informatie over eventuele gecontracteerde zorgverleners en mogelijke extra kortingen. Vermelde vergoedingen zijn in principe per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld in de polisvoorwaarden. De vergoeding geldt, tenzij anders vermeld in de polisvoorwaarden, voor reizigersvaccins die volgens het advies van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) noodzakelijk zijn. Aan onderstaande informatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Gezondopreis.nl kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan onderstaande informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Zet- en drukfouten voorbehouden. Gezondopreis.nl stelt zich ten doel om reizigers bewust te maken van mogelijke gezondheidsrisico’s op reis en het belang van een goede voorbereiding hierop, bijvoorbeeld door het inwinnen van een gezond op reisadvies op maat. Gezondopreis.nl is een initiatief van GlaxoSmithKline en wordt ondersteund door experts op het gebied van infectieziekten op reis.

Check de risico’s per land

Bekijken

Maak een afspraak met een vaccinatiepunt bij jou in de buurt


PROD JAN2019 NL/TH/0001b/12(7)