Vergoedingen

Worden mijn vaccinaties en het advies vergoed?

Het overzicht is gebaseerd op de informatie van de individuele polissen van de aanvullende verzekeringen, zoals deze op of voor 18 december 2017 bekend waren. Met afwijkende voorwaarden in collectieve contracten is geen rekening gehouden. Bij de opstelling ervan is zoveel mogelijk aangesloten bij de letterlijke tekst van de polissen. Deze kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van de desbetreffende verzekeraar. Daarnaast is het aan te bevelen aanvullend de polis te raadplegen voor meer informatie over eventuele gecontracteerde zorgverleners en mogelijke extra kortingen.

Vermelde vergoedingen zijn in principe per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld in de polisvoorwaarden. De vergoeding geldt, tenzij anders vermeld in de polisvoorwaarden, voor reizigersvaccins die volgens het advies van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) noodzakelijk zijn. Aan onderstaande informatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Gezondopreis.nl kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan onderstaande informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Zet- en drukfouten voorbehouden.

 

Download hier een exemplaar van het overzicht van 2018

Check de risico’s per land

Bekijken

Maak een afspraak met een vaccinatiepunt bij jou in de buurt


* Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (LCR)

Disclaimer: Mogelijk verbindt de verzekeraar aanvullende voorwaarden aan vergoeding. Hiervoor verwijzen wij naar de website van uw zorgverzekeraar.


Prod. mei2018 NL/TH/0001b/12(5)